Lid Worden?


Wellicht wil je eerst “de kat uit de boom kijken”. Je wordt dan ook in de gelegenheid gesteld om 2 maal vrijblijvend een repetities bij te wonen. Om te ervaren of het echt iets voor jou is kunt je het best zo veel mogelijk meedoen.

Misschien denk je: “Over welke vaardigheden moet ik beschikken?” In principe moet je het idee hebben dat je een aardige stem hebt en redelijk een bepaalde toonhoogte kunt treffen. Het is daarnaast handig – maar niet noodzakelijk – als je muziekschrift kunt lezen. Het belangrijkste is dat je het leuk vindt om te zingen. Ben je vaak aan het neuriën? Houd je van muziek? Dan denken wij dat het wel goed komt.

De contributie bedraagt € 14,- per maand en dient automatisch vooruit te worden voldaan op rekeningnummer NL63 RABO 012 780 3793 ten name van Sjonggroep Waadwyn onder vermelding van de betalingsperiode.