• Gelijk gestemd
  • Hooguit mezzoforte

Bestuur van de vereniging

Correspondentieadres:
Franekerweg 2,
8805 TB Hitzum
info@koorwaadwyn.nl

Bankrekeningnummer:
NL63 RABO 012 780 3793
Rabobank
BIC: RABONL2U

Kamer van Koophandel:
Inschrijving KvK: V 01133739

Aangesloten bij:
de BZF (Bond van Zangkoren in Friesland).
Voorzitter:
Willem Visser
Taken: algemeen
Telefoon: 0517 414 534

Secretaris:
Ada Vreeman
Taken: secretariaat, mediacontact, muziekcommissie
Telefoon: 0645 344 935

Penningmeester:
Sandra Hooghiemster
Taken: financiele zaken, kledingkeuze en accessoires
Telefoon: 0517 591 888

Algemene leden:
Truus van Dijk
Taken: introductie nieuwe leden, organisatie acties
Telefoon: 0517 591 114

Joke Groothof
Taken: organisatie uitvoeringen
Telefoon: 0517 232 190

Muziekcommissie

Simon Bouma
Janny Hoekstra
Janke Visser
Ada Vreeman

Kascontrolecommissie

Jaap Hofman
Nelie Buwalda

Webmaster

Frans Zweers